Historie

Tot 18 oktober 2011 stond ons bedrijf in Nunspeet aan de Bovenweg 34.
De Boerderij was vroeger een versterkt herenhuis met grachten eromheen.
In 1930 is de gehele boerderij afgebrand en later weer opgebouwd.
Hij werd bewoond door de 4e generatie Bonestroo's.
Vanaf 1950 is de landbouwontwikkeling in een stroomversnelling geraakt, van een oud Veluws boerenerf tot een modern melkveebedrijf.
Vanaf 1980 zijn wij ons gaan specialiseren in de melkveehouderij.

In 1985 is de melkquotering ge´ntroduceerd met 1983 als referentiejaar. Het melkquotum op ons bedrijf had toen al een redelijke omvang 335.000kg. Na een korting van 20% kwam ons quotum onder de 300.000kg.
De volgende jaren hebben we het quotum weten te vergroten door met regelmaat melkrechten bij te kopen.

We zijn begonnen op een grupstal (aangebonden op stro) en in de zomer gingen de koeien naar buiten en werden in een doorloopmelkwagen gemolken.
In 1989 hebben we een ligboxenstal gebouwd voor de melkkoeien (57 ligplaatsen)en werd er gemolken in een 2x3 open tandem.
In de stal stonden 3 voercomputers.

In 1992 hebben we de jongveestal ook omgebouwd tot ligboxenstal (40 ligplaatsen). We voerden met een trioliet 12m3 voermengwagen met weeginrichting.
We voerden veelal een mix van graskuil, snijma´s,CCM, aardappelen, bierborstel, perspulp, soja en/of extra mineralen.

Op dit bedrijf zijn we in 1990 een maatschap aangegaan (vader en zoon), en vanaf januari 2004 hebben wij het overgenomen. We hebben het bedrijf aangepast,de ventilatie geoptimaliseerd,en verder uitgebreidt.
In 2006 hebben we een nieuwe locatie aangekocht i.v.m. stadsuitbreiding. Ondanks de nieuw aangekochte locatie hebben we in 2007 de melkstal uitgebreidt naar 2x8 visgraat 50`omdat het nog onzeker was op
welke termijn de nieuwbouw ging plaatsvinden

Zeker is wel dat we nog een flink aantal jaren door willen gaan met boeren, en ook nog willen investeren in meer melk en meer koeien. Doel is een hoge melkproductie met een gezonde en duurzame koe.
Op dat moment was het bedrijf voldoende groot van omvang, zodat we met derogatie(mestwetgeving) al onze mest op het bedrijf konden houden.

In april 2007 zijn we begonnen met de aanvragen om het bestemmingsplan te wijzigen op onze nieuwe locatie, en willen een melkveebedrijf realiseren voor +/- 300 melkkoeien.
In februari 2011 zijn we gestart met de bouw.(zie toekomst)